Eesti
English
Uudised ja sündmused »

EL referendum: küsimused ja vastused

13.04.2017

23. juunil 2016 toimunud Euroopa Liidu referendumi tulemusel otsustas Ühendkuningriik lahkuda Euroopa Liidust. Referendumi tulemus ei muuda UKs viibivate ja sinna reisida kavatsevate Eesti kodanike jaoks päevapealt midagi.

Ühendkuningriigi Siseministeeriumi informatsioon Euroopa Liidu kodanikele on leitav siit: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

UK valitsuse seisukohad UK-s elavate Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitse osas on täies mahus kättesaadavad siin: https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-in-the-uk-and-uk-nationals-in-the-eu

Seoses artikkel 50 käivitamisega 29. märtsil ei ole Ühendkuningriigis elavate Euroopa Liidu kodanike staatus muutunud ega muutu kuniks UK on Euroopa Liidu liige.

Euroopa Liidu seadusandluse kohaselt ei vaja UK-s elav EL kodanik dokumenti tõestamaks oma residentsust UK-s.

Juhul kui EL kodanik soovib igaks juhuks taotleda residentsust tõendavat dokumenti, soovitab UK siseministeerium selle asemel tellida uudiskiri, milles informeeritakse EL kodanikke võimalikest seadusemuudatustest tulevikus.

Ühendkuningriik on Euroopa Liidu täisliige kuni Liidust lahkumiseni. Kuni selle hetkeni on EL kodanike staatus endine.

Rohkem infot: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

 

Siit leiate vastused küsimustele, millega on saatkonna poole kõige enam pöördutud.

Milline on pärast referendumit Eesti kodanike staatus UKs? Kas pärast referendumit muutub UKs elavate, õppivate ja töötavate Eesti kodanike jaoks midagi?
Eesti kodanike staatus on hetkel jätkuvalt sama, mis enne 23. juunil toimunud referendumit. UK alles asub välja töötama Euroopa Liidust väljaastumisega seonduvaid detaile. Läbirääkimisteks vajatakse aega. Minimaalselt kestavad läbirääkimised kaks aastat. Kuni läbirääkimiste protsessi lõpuni on UK jätkuvalt ELi liige. Seega ei muutu UKs elavate, õppivate ja siin töötavate Eesti kodanike õigsuslikus olukorras esialgu midagi.

Kui suur on Eesti kogukond UKs?

Saatkonna hinnangul elab üle terve UK kuskil 15000 Eesti kodanikku.

Kellel on õigust taotleda Eesti kodaniku passi ja kuidas seda teha?

Eesti passi saavad taotleda:
 • Sünnijärgsed Eesti kodanikud
 • Isikud, kelle üks või mõlemad vanemad on sünnijärgsed Eesti kodanikud
 • Isikud, kes suudavad tõestada, et üks nende esivanematest on olnud Eesti kodanik
Passi taotlemiseks on vaja:
Eesti passi saab taotleda Londoni Eesti saatkonnast. Selleks tuleb eelnevalt broneerida aega konsuli vastuvõtule: http://london.vm.ee/est/info_eesti_kodanikele
Lisainfo Eesti passi taotlemiseks: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/taiskasvanule/index.dot

Kas Eesti kodanikul võib olla nii Eesti kui Briti pass?
Sünnijärgset Eesti kodakondust ei ole võimalik ära võtta.

Kas Eesti ID-kaardiga saab jätkuvalt Eestisse ja sealt tagasi UKsse reisida?
Kuna hetkel on UK jätkuvalt Euroopa Liidu liige, siis on võimlaik Eesti ID-kaardiga reisida Eestisse ja sealt tagasi UKsse.

Olen UK kodanik, aga soovin kolida Eestisse, mida selleks teha?
Lisainfot leiab veebilehelt http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/ ja käsiraamatust „Relocation Guide“ https://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide_2014

Olen UK kodanik ja soovin taotleda Eesti kodakondust, mida selleks teha?

Välismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab:
 • olema vähemalt 15-aastane; 
 • omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või tähtajalist elamisluba (kes on asunud Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit);
 • olema elanud enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt. Lisaks elama Eestis 6 kuud pärast Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva;
 • sooritama eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui põhi-, kesk- või kõrgharidus on omandatud eesti keeles);
 • sooritama Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami;
 • omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise;
 • omama registreeritud elukohta Eestis;
 • olema lojaalne Eesti riigile; 
 • andma vande: "Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale". 

Eksamite sooritamisest on vabastatud piiratud teovõimega inimesed ning need inimesed, kes terviseseisundi tõttu pole võimelised kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama. Eesti kodakondsuse taotlemiseks pöörduge kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusse, kus saab esitada sooviavalduse. Sooviavaldust ja elulookirjeldust on võimalik vormistada kohapeal ametniku abiga. Lisainfo: https://www.eesti.ee/est/kodakondsus/eesti_kodakondsus/taiskasvanu_kodakondsuse_taotlemine#Kodakondsuse taotlemine


TopBack

© Eesti Suursaatkond Londonis 44 Queen's Gate Terrace, LONDON SW7 5PJ, e-mail: london@mfa.ee