Eesti
English
Info Eesti kodanikele » Liiklus ÜK-s »

Liiklus ÜK-s

27.01.2015

Liiklus
 
Kuigi Eestist autoga Suurbritanniasse reisijate osakaal on väike, toome siiski välja olulisema info autoga liiklejatele. Suurbritannias kehtib vasakpoolne liiklus ning vahemaad ja kiirusepiirangud on tähistatud miilides (1 m = ca 1,6 km).

Kiirusepiirang sõidukitele on linnas 30 mph ja kiirteedel 70 mph, kui ei ole näidatud teisiti. Liikluskultuur on Suurbritannias üldjuhul kõrgel tasemel ning liiklejad üksteise suhtes viisakad ja tähelepanelikud.
 
Päevasel ajal lähituledega sõitmise kohustust ei ole. Autot on keelatud juhtida alates 0,8 promillisest joobest. Turvavööd peavad olema kinnitatud kõigil reisijatel.
 
Autojuhid peavad mobiiltelefoniga rääkimiseks kasutama hands-free seadet.

Enne reisi algust uurige liiklusohutusega seonduvat Euroopa Komisjoni teemalehelt ja gov.uk lehelt.

Juhul kui soovite oma sõidukiga jääda Suurbritanniasse kauemaks kui kuueks kuuks, peate selle registreerima kohalikus sõidukite registreerimiskeskuses ning vahetama välja ka juhiload. Lisainfo: http://www.estonia.gov.uk/est/info_eesti_kodanikele/autojuhiloa_taotlemine

Ühistransport toimib ÜK-s üldjuhul tõrgeteta ning erinevate liiklemisvõimalustega saab lähemalt tutvuda siin.

Londoni ühistranspordi kohta leiab ülevaate siit. NB! Londoni bussides ei saa sularaha eest pileteid osta. Rohkem infot leiate siit.

Infoks Suurbritanniasse sisenevatele autojuhtidele!

Soovitame tähelepanelikumad olla Calais sadama lähistel, kuhu on kogunenud rohkelt illegaale, kes püüavad ebaseaduslikult jõuda Suurbritanniasse (aga ka teiste sadamate juures, kust laevatee Suurbritanniasse viib).

Suurbritanniasse suunduvad autojuhid peaksid eriti tähelepanelikult jälgima, et veos oleks korralikult suletud, hoiduma ebavajalikest peatustest või peatuma ainult valvega parklates, et vältida kõrvaliste isikute pääsu veokisse või kütuse varastamist (s.h soovitatakse piiriületusele eelneva peatuse tegemist, nt tankimiseks, vähemalt 50-100 km kaugusel piirist ja mitte lähemal). Niipea, kui on märgata midagi kahtlast, tuleks koheselt suhelda tööandjaga või kutsuda politsei.

Suurbritanniasse suunduvatel vedajatel soovitame tutvuda Suurbritannia siseministeeriumi kodulehel oleva teabega “Secure your vehicle to help stop illegal immigration”.

Ettevaatusabinõud pikamaaautojuhtidele:
  • Kui teie veoki luuk/uks on avatud, koorma plommid/tent/kütusepaak rikutud, või on muid kahtlusi, siis kontrollige asjaolusid (kas midagi on varastatud/kas keegi on koormasse sisenenud, vms) ja püüdke fikseerida kahju. Teavitage viivitamatult oma tööandjat ja politseid ning tehke politseile juhtunu kohta kirjalik avaldus.
  • Kui veok on kadunud, teavitage viivitamatult politseid ja tööandjat, viimast eriti kiiresti juhul, kui veok on varustatud sõiduki liikumist jälgiva valveseadeldisega.
  • Kallaletungi/varguse korral ärge hakake kurjategijale vastu. Teavitage sellest viivitamatult politseid ja tööandjat. Soovitavalt tehke seda spetsiaalsete kiirtee ääres ning parkimisplatsidel olevate telefonide teel, nii saab politsei kiiresti teie asukoha kindlaks teha.

NB! Saatkond või konsul saab abistada suhtlemisel politseiga, aidata informatsiooni vahendamisel erinevate osapoolte vahel või juhiste andmisel trahvimäärade vaidlustamiseks. Saatkond ega konsul ei saa muuta olematuks fikseeritud liikluseeskirjade rikkumist või Teile määratud trahvimäära.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Londonis 44 Queen's Gate Terrace, LONDON SW7 5PJ, e-mail: london@mfa.ee