Eesti
English
Info Eesti kodanikele » Korduma kippuvad küsimused »

Korduma kippuvad küsimused


Kui kaua peab minu pass ja/või ID kaart kehtima, et reisida Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides (näiteks Ühendkuningriigist Eestisse)?

Kui kiiresti ma pean oma passi välja vahetama, kui minu isikuandmed (näiteks perekonnanimi) on muutunud?

Millal ma peaksin hakkama välja vahetama passi ja/või ID kaarti?

Seoses tööülesannetega pean ma tihti reisima. Kas mul võib olla 2 Eesti passi?

Kas saatkonnas on võimalik teha kiirpassi?

Millised on Eesti passi ja ID kaardi fotonõuded?

Kas ma võin passitaotluse saatkonda tuua igal ajal?

Miks on telefon automaatvastajal, kui ma helistan saatkonda?

Millistel puhkudel väljastatakse tagasipöördumistunnistus (ajutine reisidokument)?

Soovin abielluda Ühendkuningriigis, mis mul selleks vaja läheb?

Elan Ühendkuningriigis ning soovin abielluda Eestis, mis mul selleks vaja läheb?

Kas elukoha registreerimine saatkonnas on kohustuslik?

Kui ma muudan Eesti rahvastikuregistris oma elukohaandmeid, mis juhtub minu korteriga Eestis, mis on minu omand?

Kas ma pean teavitama saatkonda oma abielust, lahutusest, lapse sünnist vm perekonnasündmustest?

Kus ma saan legaliseerida Ühendkuningriigis väljastatud sünni-, abielu- jms dokumente?

Miks on lapsele passi taotlemisel vaja esitada teise vanema nõusolek?

Passi taotlemisel nõutakse minult lapse isa (või ema) nõusolekut, kuid ma ei ela temaga koos ega suhtle temaga. Mida ma pean tegema?

Minu laps reisib oma vanaemaga, kas talle on vajalik vormistada ema ja isa nõusolek?

Suhe minu lapse isaga on lõppenud, tahan lapsega tagasi Eestisse minna. Kas ma pean sellest lapse isa teavitama?

Kas saatkonnas saab taotleda uut juhiluba?

Minu tööandja nõuab karistamatuse tõendit (Police clearance certificate/Certificate of good conduct), kust ma selle saan?

Kas ma saan saatkonnas teha volikirja?

Mul on vaja Eesti panga deebetkaardi lepingul allkirja õigsust kinnitada, kas ma saan seda saatkonnas teha?

Kas saatkonnas on võimalik teenuste eest tasuda eurodes?

 

Kui kaua peab minu pass ja/või ID kaart kehtima, et reisida Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides (näiteks Ühendkuningriigist Eestisse)?

Euroopa Liidu liikmesriikides peab EL kodaniku (sh Eesti) pass ja/või ID kaart olema reisi ajal kehtiv, ei ole nõuet selle kohta, et pass peab kehtima 3 või 6 kuud pärast reisi. Infot selle kohta, milline peab olema passi kehtivusaeg reisimisel mitte-ELi liikmesriiki, saab vastava riigi saatkonnast.   

Kui kiiresti ma pean oma passi välja vahetama, kui minu isikuandmed (näiteks perekonnanimi) on muutunud?

Passi väljavahetamist pärast isikuandmete muutmist ei maksa lükata väga pikalt edasi. Soovitame teavitada saatkonda 30 päeva jooksul muudatustest ning samaaegselt ka taotleda uut passi ja/või ID kaarti. Juhul, kui perekonnanimi on muutunud seoses abieluga, tuleb saatkonnale esitada abielutunnistus.  Kui muutsite nime Deed Poll’iga, tuleb esitada nime muutmist tõendav dokument.

Millal ma peaksin hakkama välja vahetama passi ja/või ID kaarti?

Passi ja/või ID kaardi väljavahetamist ei maksa jätta viimasele minutile, vältimaks ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi, kui selgub näiteks, et dokument on kehtetu või kadunud. Passi ja/või ID kaarti võib hakata välja vahetama vähemalt pool aastat enne kehtivusaja lõppu. Kuna osadel riikidel (näiteks USAl) on nõue, et reisidokument peab kehtima 6 kuud pärast reisi, võib uut passi taotleda ka varem.

Seoses tööülesannetega pean ma tihti reisima. Kas mul võib olla 2 Eesti passi?

Lisapass väljastatakse vaid erandkorras. Neile Eesti kodanikele, kes peavad oma tööülesannete tõttu tihti reisima ning vajavad seetõttu 2 passi, võidakse väljastada lisapass. Lisapassi taotlemiseks tuleb kirjutada selgitus selle vajaduse kohta.

Kas saatkonnas on võimalik teha kiirpassi?

Saatkonnas ei ole paraku võimalik kiirpassi taotleda. Kiirpassi (väljastatakse 2 tööpäeva jooksul) saab taotleda ainult Tallinnas Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes: http://politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/index.dot.

Millised on Eesti passi ja ID kaardi fotonõuded?

Eesti passi ja ID kaardi foto mõõtmed peavad olema 40x50 mm. Foto peab olema värviline ning heleda taustaga. Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Fotol kujutatud isik peab olema otsevaates ning suletud suuga. Täpsemat infot fotonõuete kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt: http://politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/taiskasvanule/oluline-info-passitaotlejale.dot#varvifoto

Kas ma võin passitaotluse saatkonda tuua igal ajal?

Passitaotluse sisseandmiseks saatkonnas on vaja aeg eelnevalt kinni panna telefoni teel 0207 838 5388 või internetis https://rakendused.vm.ee/consul/broneerimine/. Saatkond on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 10.00–13.00 ja teisipäeviti ning neljapäeviti kell 13.00–16.00.

Miks on telefon automaatvastajal, kui ma helistan saatkonda?

Saatkonnas toimub konsulaartelefonile vastamine kindlatel kellaaegadel: esmaspäeval ja kolmapäeval 14.00–17.00, teisipäeval ja neljapäeval 9.00–12.00, reedel 14.00–16.00. Meile võib saata ka emaili aadressil london@mfa.ee, emailidele vastame üldjuhul 1–2 tööpäeva jooksul, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.   

Millistel puhkudel väljastatakse tagasipöördumistunnistus (ajutine reisidokument)?

Tagasipöördumistunnistus väljastatakse neile Eesti kodanikele, kes viibivad Ühendkuningriigis (või mujal välisriigis) lühiajaliselt (näiteks turistina) ning kelle pass või ID kaart on reisi ajal kadunud või varastatud.

Elan Ühendkuningriigis ning soovin abielluda Eestis, mis mul selleks vaja läheb?

Eestis abiellumiseks peavad välisriigis elavad Eesti kodanikud reeglina esitama abieluvõimetõendi tõendamaks, et nad ei ole elukohariigis abiellunud. Ühendkuningriigi ametiasutused aga ei väljasta abieluvõimetõendeid välisriigi kodanikele. Eesti kodanikud annavad sellisel juhul perekonnaseisuametniku juures abielu sõlmimise menetluse käigus kirjaliku kinnituse selle kohta, et takistused abielu sõlmimiseks puuduvad. Kinnitus asendab abieluvõimetõendit.

Kas elukoha registreerimine saatkonnas on kohustuslik?

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks. Selleks, et muuta elukohaandmeid, tuleb täita avaldus http://web-static.vm.ee/static/failid/371/pusivaltvalisriigis.pdf ja tuua või saata see saatkonda aadressil: 44 Queen's Gate Terrace, London SW7 5PJ. Täidetud ja allkirjastatud avalduse võib saata ka emaili teel: london@mfa.ee. Posti või emaili teel saadetud avaldusele palume lisada koopia passist või ID kaardist.

Kui ma muudan Eesti rahvastikuregistris oma elukohaandmeid, mis juhtub minu korteriga Eestis, mis on minu omand?

Juhul, kui Te omate Eestis kinnisvara ning muudate Eesti rahvastikuregistris oma aadressi, ei muuda see Teie omandisuhet. Rahvastikuregistris on märgitud Teie elukoht, mitte aga see, kas Te omate kinnisvara (see info on kinnistusraamatus).

Kas ma pean teavitama saatkonda oma abielust, lahutusest, lapse sünnist vm perekonnasündmustest?

Perekonnasündmuste (sünd, abielu, lahutus, nimemuutus, surm) muudatustest teavitamine on kohustuslik, soovitame seda teha 30 päeva jooksul. Selleks, et saatkond saaks korrastada perekonnasündmusi puudutavaid andmeid, tuleb esitada sünni-, abielu- vm tunnistus.

Kus ma saan legaliseerida Ühendkuningriigis väljastatud sünni-, abielu- jms dokumente?

Sünni-, abielu- jms dokumendid saab vajadusel legaliseerida Ühendkuningriigi välisministeeriumis (Foreign and Commonwealth Office): http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-services/Legalisation/.

Miks on lapsele passi taotlemisel vaja esitada teise vanema nõusolek?

Ema või isana olete te vastutavad laste kasvatuse, harimise ja vara (kui neil seda on) osas. Teil on samuti õigus last juriidiliselt esindada. Kui mõlemal lapse vanemal on lapse suhtes hooldusõigus, siis peavad ka mõlemad vanemad vastutama lapse kasvatuse jm lapse elus tähtsate küsimuste osas. Passi taotlemisest lapsele peavad olema teadlikud mõlemad vanemad, seetõttu on vajalik ka teise vanema nõusolek. Kui ainult ühel vanemal on hooldusõigus, siis vastutab tema üksi lapse elus oluliste otsuste tegemise eest ning sellisel juhul ei ole teise vanema nõusolek passi taotlemisel vajalik. Täpsemat infot hooldusõiguse kohta saab siit: http://www.estonia.gov.uk/est/info_eesti_kodanikele/perekonnatoimingud/aid-1787

Passi taotlemisel nõutakse minult lapse isa (või ema) nõusolekut, kuid ma ei ela temaga koos ega suhtle temaga. Mida ma pean tegema?

Kui lapse isal (või emal) on hooldusõigus lapse osas, tuleb temalt siiski paluda nõusolek lapsele passi vormistamiseks. Juhul, kui lapse isa (või ema) ei osale lapse kasvatamises või kontakt lapse isaga (või emaga) puudub, võib mõelda ainuhooldusõiguse määramisele emale (või isale) kohtu kaudu.

Minu laps reisib oma vanaemaga, kas talle on vajalik vormistada ema ja isa nõusolek?

Neile, kes reisivad lapsega ja ei ole tema vanemad, tuleb vormistada mõlema lapsevanema kirjalik nõusolek. Nõusoleku võib koostada vabas vormis ning see peab sisaldama saatvate isikute andmeid (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, passi või ID kaardi number). Nõusolekule on soovitav lisada ka koopiad mõlema vanema passist või ID kaardist. Juhul, kui üks vanem reisib oma lapsega, tuleb samuti kaasa võtta teise vanema nõusolek. Kui lapsega reisiva vanema perekonnanimi erineb lapse perekonnanimest on soovitav kaasa võtta lapse sünnitunnistus, vältimaks arusaamatusi piiri ületamisel.

Nõusoleku näidise leiate siit

Suhe minu lapse isaga on lõppenud, tahan lapsega tagasi Eestisse minna. Kas ma pean sellest lapse isa teavitama?

Kindlasti ei tohi riigist lahkuda ilma lapse isa teavitamata. Riigist lahkumiseks tuleb isalt paluda kirjalik nõusolek. Juhul, kui on tekkinud probleemid lapse hooldusõiguse küsimuses, tuleb see lahendada kohtus. Riigist lahkumist lapse isa nõusolekuta võidakse tõlgendada lapseröövina. Täpsemat infot lapsehooldusõiguse kohta Ühendkuningriigis leiab siit: http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_eng_et.htm.

Kas saatkonnas saab taotleda uut juhiluba?

Saatkonnas ei saa uut juhiluba taotleda. Need Eesti kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigis ning kelle Eesti juhiluba on kehtetu või kaotatud, peavad taotlema uut juhiluba siin riigis. Selleks, et juhiluba saaks taotleda, väljastab saatkond tõendi sõiduki juhtimisoskuse kohta. Tõendi tellimiseks tuleb saatkonda posti teel saata vabas vormis avaldus koos oma passi või ID-kaardi koopiaga ja tasuda riigilõiv £28 Postal Order'iga (postkontorist ostetav tsekk; pay to: Estonian Embassy). Täpsemat infot Ühendkuningriigis juhilubade taotlemise kohta leiab siit: http://www.direct.gov.uk/en/motoring/driverlicensing/needaneworupdatedlicence/index.htm.  

Minu tööandja nõuab karistamatuse tõendit (Police clearance certificate/Certificate of good conduct), kust ma selle saan?

Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist. ID kaardi, PIN koodide ja ID kaardi lugeja olemasolul saab tellida karistusregistri tõendi elektrooniliselt: www.e-toimik.ee. Karistusregistri tõendi võib tellida ka posti teel, selleks tuleb täita avaldus ja saata see aadressil:
Nimekast nr 1563
Toompuiestee 33A
10402, Tallinn

Karistusregistri tõendit saab tellida ühtlasi e-posti teel esitatud taotluse alusel: paring@karistusregister.ee.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Kuna karistusregistri tõendeid väljastatakse eesti keeles, koostab saatkond Eestis väljastatud karistusregistri tõendi alusel ingliskeelse dokumendi. Ingliskeelse dokumendi eest tuleb tasuda riigilõivu £26.

Kas ma saan saatkonnas teha volikirja?

Saatkonnas on võimalik koostada volikirja. Lisainfo: http://www.estonia.gov.uk/est/info_eesti_kodanikele/toestamistoimingud

Mul on vaja Eesti panga deebetkaardi lepingul allkirja õigsust kinnitada, kas ma saan seda saatkonnas?

Saatkonnas on võimalik vormistada notariaalseid allkirja ja koopia õigsuse kinnitamisi. Riigilõiv nende toimingute eest on £28. Notariaalse kinnitamise toimingu jaoks tuleb tulla saatkonda konsuli vastuvõtule. Vastuvõtule tulemiseks on vaja aeg kinni panna telefoni teel 0207 838 5388 või internetis: https://rakendused.vm.ee/consul/broneerimine/.

Kas saatkonnas on võimalik teenuste eest tasuda eurodes?

Saatkonnas tehtavate toimingute eest on võimalik tasuda ainult kohalikus valuutas, st naelsterlingites.

Passi ja ID kaardi taotlemise eest on võimalik tasuda ülekandena Rahandusministeeriumi arvele eurodes. Täpsemat infot passi ja ID kaardi lõivude kohta eurodes saab siit: http://politsei.ee/et/teenused/riigiloivud/riigiloivu-maarad/isikut-toendavad-dokumendid/index.dot

TopBack

© Eesti Suursaatkond Londonis 44 Queen's Gate Terrace, LONDON SW7 5PJ, e-mail: london@mfa.ee