Eesti
English
Info Eesti kodanikele » Isikuandmete korrastamine rahvastikuregistris »

Isikuandmete korrastamine rahvastikuregistris

news

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukoha- ja perekonnaseisuandmed rahvastikuregistris oleksid õiged.

Mis on rahvastikuregister?

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste isikuandmete andmebaas. Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse sünni, surma, abielu, lahutuse ja elukoha registreerimisel, valimiste ja rahvahääletuse korraldamisel, politsei, haigekassa, notaribüroode, kohtute ja paljude teiste asutuste igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Miks on oluline korrastada oma isikuandmeid rahvastikuregistris?

Ametlikus asjaajamises lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud andmetest. Ka välisriigis elades vajab Eesti kodanik erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks perekonnaseisu ja abieluvõime tõendeid. Selliste tõendite väljastamisel tugineb konsul rahvastikuregistri andmetele. Konsulaarteenuse osutamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris parandatud.

Vaata ka rahvastikuregistrit tutvustavat voldikut: http://www.siseministeerium.ee/public/rahvastikuregister_A4voldik.pdf

news Püsivalt Ühendkuningriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine rahvastikuregistris
news Muudatused perekonnasündmustes ja nende kandmine Eesti rahvastikuregistrisse

TopBack

© Eesti Suursaatkond Londonis 44 Queen's Gate Terrace, LONDON SW7 5PJ, e-mail: london@mfa.ee