Eesti
English
Info Eesti kodanikele » Autojuhiloa taotlemine »

Autojuhiloa taotlemine


Kuigi Ühendkuningriigis kehtib Eesti või mõne muu EL liikmesriigi juhiluba, tuleks siin riigis püsivalt elaval inimesel taotleda Ühendkuningriigi juhiluba. 

Euroopa Liidu reeglite kohaselt kehtib juhiloa taotlemisel elukohajärgsuse põhimõte, mistõttu Eesti juhiloa kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Autoregistrikeskus uut juhiluba, kui taotleja rahvastikujärgne elukoht on Suurbritannias. Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada:

http://www.estonia.gov.uk/est/info_eesti_kodanikele/isikuandmete_korrastamisest_rahvastikuregistris 

Ühendkuningriigi juhilubade taotlemisel võetakse aluseks Eesti juhiload. Kui Eesti juhiload on kaotatud või kehtetud, saab konsul väljastada tõendi juhtimisoskuste kohta. Tõendi saate saatkonnast tellida posti teel, saates meile lihtvormis sooviavalduse juhtimisoskuse tõendi tellimiseks, oma passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu £28 Postal Order'iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy). 

Rohkem infot Ühendkuningriigi juhilubade kohta on võimalik saada Ühendkuningriigi Autoregistriametist (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Eesti juhilubade kadumisest tuleb teavitada Eesti Maanteeametit info@mnt.ee.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Londonis 44 Queen's Gate Terrace, LONDON SW7 5PJ, e-mail: london@mfa.ee